WHERE EVER HARAJUKU TOUR in Nagoya @ CLUB MAGO

20131129_nagoyab-1

PLACE @ CLUB MAGO NAGOYA

WHERE EVER HARAJUKU in Nagoya @ CLUB MAGO

2013/11/29

DJ TOUR IN NAGOYA
MADEMOISELLE YULIA
feat. DJ KYOKO

DJ
H2
NMZ
ShowRym
LEON
FUMIHIKO
IKU
HAGI
MOMO
manaca
Seiji

VJ
yuta kakeno

詳しくはこちら:
http://club-mago.co.jp/